آموزش

وظیفه واحد آموزش یزدبسپار اتکا بر علم و تکنولوژی روز دنیا و شناخت و تمرکز دقیق بر نیازهای مستمر مشتریان می باشد.

در این راستا مفتخر به خدمت رسانی به دو گروه اصلی ذینفعان خود است:

  • مشتریان
  • کارمندان

با گروه بندی مشتریان به نمایندگان، عوامل فروش و عوامل نصب، مهارتهای مورد نیاز در صنعت ساختمان وبه خصوص نصب تاسیسات و نظارت آن با استانداردهای روزدنیا را ارائه می دهد.

این واحد سعی دارد با به روزرسانی اطلاعات کارمندان و ارتقای مهارتهای ارتباطی کارمندانش آنها رادر برقراری ارتباط موثر با مشتریان توانمند سازد.واحد آموزش برای هر گروه فرایند برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی اثر بخشی رادنبال می کند تا کیفیت آموزش های برگزار شده و اثر بخشی آن اطمینان یابد.

برگزاری سمینارهای مختلف با توجه به نیازهای شما و ارائه جدیدترین تکنولوژی ها ومهارت های مورد نیازدر صنعت ساختمان و تطابق آن با استانداردهای روز دنیا و بومی سازی آنها در ایران با بهره مندی از سخنرانان متبحر، از افتخارات ما می باشد.