نظارت بر اجرا

حمایت از مشتری جزء اصول بدیهی این گروه می باشد. در راستای حمایت از مشتریان و اطمینان از اجرای صحیح محصولات، واحد خدمات پس از فروش گروه تولیدی یزد بسپار در صورت درخواست مشتری اقدام به نظارت بر اجرای اصول و مهندسی محصولات این گروه، می نماید.

واحد خد مات پس از فروش گروه تولیدی یزد بسپار درصورت درخواست مشتری اقدام به نظارت بر اجرای اصولی و مهندسی محصولات این گروه، می نماید. این نظارت در راستای اطمینان بخشیدن از اجرای صحیح می باشد.

در صورت نیاز با واحد خدمات بعد از فروش ما در ارتباط باشید.